Projektovanje

HomeProjektovanje

SOAVE Engineering projektuje:

Postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, elektro radove za priključenje proizvedene energije ne mrežu, energetski efikasna rješenja i projekte javnog ili privatnog građevinarstva.

Otkrij šta sve možemo da stvorimo za tebe!

Vjetroelektrane

Upotreba eolske energije, odnosno energije vjetra, u obliku koji ona ima danas, predstavlja usavršenu tehnologiju proizvodnje energije koju je čovjek primijenjivao vjekovima kako bi pokrenuo jedrenjake, ili za prve vjetrenjače mlinove koje su pokretale mlinski točak i vodu.

Danas da bi se iskoristila energija vjetra, koriste se aerogeneratori; više aerogeneratora čine vjetropark, istinske elektro centrale. Direktni nasljednici mlinova vjetrenjača su eolski sistemi malih dimenzija, jednostavno nazvani mini vjetroelektrane, da bi ih razlikovali od vjetroparka. SOAVE Engineering nudi sve potrebne usluge koje se tiču procjene izvodljivosti eolskog postrojenja svih dimenzija.

SAZNAJ VIŠE

progettazione_eolico_5

progettazione_fotovoltaico_4

Solarna postrojenja

Fotonaponska tehnologija omogućava da se iskoristi sunčevo zračenje i direktno se pretvori u električnu energiju, bez upotrebe goriva, izbjegavajući tako, emisiju štetnih materija po okolinu, po klimu i po ljudsko zdravlje. Solarna postrojenja su stoga odgovor na aktuelne probleme životne sredine:

 • Proizvodnja električne energije bez emitovanja štetnih materija;
 • Ušteda fosilnih goriva;
 • Nema štetnog uticaja buke;
 • Projektantska rješenja koja su u potpunosti kompatibilna sa zahtijevima očuvanja sredine.

SOAVE Engineering garantuje za obaveze preuzete u interesu svojih klijenata, nudeći se kao jedini sagovornik. Zahvaljujući sopstvenom timu eksperata, firma je u mogućnosti da direktno prati sve faze realizacije jednog postrojenja, od uviđaja do izvođenja radova. 

SAZNAJ VIŠE

Hidroelektrane

Suša je danas problem koji se osjeća u cijelom svijetu I često se raspravlja o velikim hidroelektranama zbog njihovog bitnog uticaja na životnu sredinu. Iz ovog razloga čini se da je budućnost vode u mikro i mini generaciji koja koristi prirodne rezervoare i konstantni tok malih rijeka integrišući se u njihovu realnost i dobija čistu i obnovljivu energiju.Proizvodnja energije uz pomoć hidroelektrana jeste jedan od najčistijih i najefikasnijih načina proizvodnje energije. Za realizaciju ovakve vrste postrojenja treba raspolagati protokom vode, sa u prosjeku konstantnim tokom vode, odakle će se izdvojiti i kanalisati u cjevovod samo jedan dio vode predviđene za snadbijevanje turbine koja proizvodi električnu energiju.  

Naše preduzeće je specijalizovano u projektovanju, realizaciji, upravljanju, i održavanju postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s ciljem da se suprostavi stalnom uvećanju potrebe za energijom i zaštiti životnu sredinu kako bi sačuvali planetu za buduće generacije.

 

SAZNAJ VIŠE

progettazione_idroelettrico_3

Elektro Radovi

Planiranje svih radnji predodređenih za pretvaranje i dovod električne energije proizvedene u postrojenjima obnovljivih izvora, kako bi se ista uvela na nacionalnu elektro mrežu.Izgradnja postrojenja iz obnovljivih izvora (voda, sunce, vjetar) podrazumijava stvaranje niza rukotvorina i opreme neophodne za rad postrojenja. Električna energija, jednom proizvedena, mora se transformisati iz  jednosmjerne u naizmjeničnu struju, a zatim transportovati do tačke konekcije ENEL-a, kako bi se uvela na nacionalnu elektro mrežu.   

Svaki projekat se analizira sam za sebe, jer predstavlja različite karakteristike koje proističu iz vrste postrojenja koje treba da se realizuje (solarno, eolsko, hidro, itd.) i od snage koju treba instalirati.

Radovi koje je projektovao i realizovao naš tim, tokom niza godina,

 

tiču se sljedećeg:

 • Podzemne linije SN/NN i vazdušne linije SN/NN 
 • SN/NN trafostanice (sa kompletnom opremom za zaštitu, razvod, mjerenje i kontrolu)
 • Elektro postrojenja u službi električnih kabina za transformaciju i dostavu energije. 
 • Redovno i bezbjedonosno osvijetljenje tehničkih objekata 
 • Alarmni sistem i video nadzor solarnih postrojenja
 • Trafostanica 20/150 kV
 • Ranžirna stanica 150 kV
 • Trafostanica e ranžirna stanica150 kV

Opere-elettriche_2

Kogeneracija

SOAVE Engineering preko napredne mikro-kogeneracije i trigeneracijee, nudi inovativna rješenja za tržište energetske efikasnosti, uz smanjenje troškova od oko 30%

Pod terminom kogeneracija podrazumijeva se proces istovremene proizvodnje električne struje i toplote koje se koriste za zagrijavanje i procese proizvodnje. Sem što predstavlja klasičan primjer distribuirane proizvodnje, kogeneracija je tehnologija koja na veoma efikasan način omogućava upotrebu primarne energije: uz istovremenu proizvodnju električne energije (ili mehaničke energije) i termičke energije maksimalno se ograničavaju suvišni troškovi i shodno tome, značajno se uvećava ukupna 

 

 

 

produktivnost u odnosu na dva odvojena proizvodna postrojenja.    

Kada proizvedemo višak električne energije, ona se može priključiti na nacionalnu elektro mrežu ili se može akumulirati. Posebno polje sistema kogeneracije jeste polje trigeneracije gdje se primarna energija pretvara u električnu i termičku da bi se proizvela i energija za hlađenje (rashladna tečnost za klimatizaciju ili za industrijske procese). Našu ciljnu grupu predstavljaju svi korisnici (bilo privatni ili javni) koji imaju potrebu za grijanjem (hoteli, zdravstvene ustanove,kancelarije, sportski objekti, bazeni/spa centri, industrijski objekti, stambeni objekti). 

Cogenerazione_1

Opere_edili_2

Građevinski Radovi

Studio se bavi projektovanjem javnih i privatnih zgrada, izgradnjom stambenih, poslovnih i sportskih objekata, kulturnih objekata, obnovom-restauracijom, dizajnom enterijera i urbanom restauracijom, realizujući u potpunosti ideje svojih klijenata.

Faza projektovanja uključuje cjelokupnu aktivnost ispitivanja, snimanja, sondiranja, odbitaka i istraživanja, uključujući i restauraciju i konsolidaciju. U polju vođenja radova, SOAVE Engineering raspolaže neophodnim znanjem kojim garantuje realizaciju radova, zahvaljujući bilo internim ili eksternim saradnicima, koji su specijalizovani u različitim oblastima i mogu da odgovore svim zahtijevima na tačan, profesionalan i kreativan način

Kontaktiraj nas za savjete

Popuni obrazac, dođi da upoznaš naš tim.  Pomoći ćemo ti da ostvariš tvoj plan.

Kontaktiraj Nas