Ispitivanja Energije Vjetra

Preventivne Analize Za Instalaciju Vjetroelektrana

HomeIspitivanja Energije Vjetra
Slide background
Slide background
Slide background

Anemologija ima za cilj da nađe najadekvatnija mjesta za postavljanje vjetroelektrana sa ciljem da se dobiju najbolje performanse.

Istraživanje energetskih potencijala jednog područja je od fundamentalne važnosti za realizaciju vjetroelektrane, kako male tako i velike, a preporučuje se da bi se imala precizna studija izvodljivosti. Da bismo to ostvarili, neophodno je prikupljanje anemometričkih podataka, koje traje minimum godinu dana a podijeljeno je u više faza:

 

 • Odabir potencijalnih poručja
 • Procjena teritorijalnog potencijala za postavljanje vjetroelektrane
 • Postavljanje tornjeva animometara ili lidar-a
 • Prikupljanje podataka
 • Obrada podataka
 • Procjena energetskog potencijala područja

SOAVE Engineering, pored ovog, nudi:

 • Kompletan servis anemometarskih stanica tipa lidar
 • Kompletan servis cjevastih anemometara
 • Kompletan servis mrežastih anemometara
 • Usluge postavljanja, redovnog i vanrednog održavanja i upravljanja
 • Prikupljanje podataka
 • Anemometarske stanice u skladu sa zakonskom regulativom o vazdušnoj signalizaciji

Po svršetku faze utvrđivanja podataka, obavljena mjerenja se na adekvatan način procesuiraju s ciljem da se dobije procjena energetske efikasnosti postrojenja. Analize se vrše upotrebom posebnog softvera-WinPRO

Upotrebom ovog softvera, možemo dobiti podatke sa terena naročito o vjetru, ali i o orografskim efektima, o reljefnosti i preprekama na terenu i na tačkama mjerenja, na 

način da se poboljša procjena vjetra koji su aerogeneratori stvarno preradili. Kombinujući na adekvatan način podatke o vjetrovitosti sa tehničkim karakteristikama date eolske turbine, sa layout projektom i predstavljajući takve podatke krivom snage mašine, moguće je dobiti veoma preciznu prognozu potencijala parka koji se želi izgraditi; istovremeno prepoznajući i moguće smetnje koje izazivaju drugi, eventualno prisutni, vjetrogeneratori.