Vjetroelektrane

Energija Vjetra

HomeProjektovanjeVjetroelektrane
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Energija vjetra, tj. energija koju posjeduje vjetar, potiče dikrektno od sunca pošto sunce zagrijava vazduh kome se povećava toplota i kada vazduh postane topao ima tendenciju da se kreće. Kao što je poznato, upotreba energije vjetra u formi koju ona ima danas, predstavlja usavršenu tehnologiju proizvodnje energije koju čovjek primijenjuje vjekovima. Čovjek je energiju vjetra koristio još od davnina, bilo za pokretanje jedrenjaka, bilo za prve rustične vjetrenjače koje su pokretale mlinski kamen i vodu. 

Danas da bi se koristila energija vjetra upotrijebljavaju se aerogeneratori. Više aerogeneratora na jednom mjestu čine vjetropark, istinske elektro centrale. Direktni nasljednici mlinova vjetrenjača su eolski sistemi malih dimenzija, jednostavno nazvani mini vjetroelektrane. Upravo zbog malih dimenzija i jednostavne ugradnje, male vjetroelektrane se lakše adaptiraju na priključke već postojećih postrojenja, bilo privatnih ili industrijskih. Za bilo koji oblik sistema vjetroelektrane potrebna je međutim detaljna analiza i procjena terena.

Ova vrsta analize, uz asistenciju pri aktivnostima povezivanja, asistenciju u postupcima pred GSE, asistenciju u eventualnom finansiranju, u standard ugradnji i sertifikaciji i ispitivanju tehničke ispravnosti postrojenja, predstavljaju usluge koje nudi SOAVE Engineering Srl.

Široko rasprostranjena i čista, energija vjetra ne donosi nikakve emisije gasova tokom rada i zahtijeva minimalnu površinu za izgradnju, dozvoljavajući, da se na terenu predviđenom za izgradnju nastave predhodno započete aktivnosti.

Da bi se odradila procjena izvodljivosti jedne vjetroelektrane ili mini vjetroelektrane neophodna je temeljna procjena vjetrovitosti terena, uz mjerenje brzine i pravca kretanja vjetra, zbog čega SOAVE Engineering obezbijeđuje sprovođenje sljedećih intervencija:

 • Procjena izvodljivosti na terenu (izvodljivost,procjena mreže,uviđaj na licu mjesta, itd.) 
 • Monitoring upotrebom anemometara
 • Zahtijev od Enela za povezivanje na mrežu uz propratnu dokumentaciju
 • Izrada finalnog projekta
 • Izrada pejzažne studije
 • Izrada studije kompatibilnosti
 • Vršenje procjene uticaja na životnu sredinu
 • Izrada procjene uticaja na životnu sredinu
 • Izrada izvještaja o procjeni uticaja buke 
 • Izrada elaborata potrebnih za dobijanje obaveznih dozvola
 • Izrada plana pripreme gradilišta
 • Vođenje procedure pred Enelom
  1. Glavni projekat;
  2. Izvodljivost;
  3. As-built Enel- projekat izvedenog stanja;
  4. Pravilnik izvođenja radova.
 • Vođenje procedure pred GSE 
 • Carinska procedura