Hidroelektrane

Gdje Ima Vode, Ima i Života

HomeProjektovanjeHidroelektrane
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Voda je jedan od najvrijednijih resursa na našoj planeti; važna je za životnu okolinu ali je značajna takođe za ekonomska pitanja i opstanak našeg društva.

¾ planete Zemlje, nazvane “Plava planeta”, prekriveno je vodom; ovo izobilje ima sposobnost da promijeni geomorfološke karakteristike određenog predijela i shodno tome oblikuje naš krajolik. Nažalost posljednjih godina suočavamo se sa ozbiljnim problemima usljed suše. Nedostatak vode nije problem toliko dalek od nas i od ključnog je značaja da se savjesno odnosimo prema njemu. Upravo se u ovaj okvir uklapa hidroeklektrana, koja ima važnu ulogu ne samo za proizvodnju energije, već i za cijeli sistem proizvodnje, turizma i zaštite životne sredine. Hidroenergija predstavlja jedan od prvih oblika obnovljive energije 

koju još od početka prošlog vijeka u Italiji proizvode velike hidroelektrane.Posljednjih trideset godina svjedoci smo širenja malih hidroelektrana, odnosno hidroelektrana snage ispod 10 MW. Postrojenja kojima je preduzeće Soave Engineering d.o.o. najviše naklonjeno jesu ona na tekućim vodama, izgrađena na rijekama i potocima sa konstantnim vodnim režimom na način da ne narušavaju prirodu samog toka vode.

Za ovu vrstu ugradnje, neophodno je da se raspolaže dovoljnim padom vode, makar i samo par metara preko minimalnog protoka, kako bi se omogućio konstantan tok vode tokom cijele godine; samo ukoliko se posjeduje ova vrsta informacija moguće je izabrati adekvatnu turbinu za instalaciju.

Naša firma nudi sopstvenu ekspertizu specijalizovanu za projektovanje, izgradnju, upravljanje i održavanje postrojenja za proizvodnju električne energije iz hidro izvora kako bi se sačuvala planeta za buduće generacije.

Male hidroelektrane pored značajnih benefita po sam tok vode imaju i velike investicione potencijale. Iskorišćenjem energije, preko malih postrojenja, moguće je povećati proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u našoj zemlji.

S tim ciljem, usluge koje nudi SOAVE Engineering, za ovu vrstu intervencije, su:

 • Procjena izvodljivosti na terenu (izvodljivost,procjena mreže,uviđaj na licu mjesta, itd.) 
 • Zahtijev od Enela za povezivanje na mrežu uz propratnu dokumentaciju
 • Izrada finalnog projekta
 • Izrada pejzažne studije
 • Izrada studije kompatibilnosti
 • Izrada procjene uticaja na životnu sredinu
 • Procjena uticaja buke
 • Izrada elaborate potrebnih za dobijanje obaveznih dozvola
 • Izrada projekta pripreme gradilišta
 • Vođenje procedure pred Enelom:
  1. Finalni projekat;
  2. Izvršni;
  3. As-built Enel- projekat izvedenog stanja;
  4. Pravilnik izvođenja radova.